StillVital.se © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

StillVital

Aktuellt

 

• Bildgalleri »

Lorem ipsum dolor sit amet,

 

 

 

 

Ingela Johansson

 

 

          Hem       Behandling för alla

 

 

 

 

 

Kärnvärden

 

Stillhet        Vitalitet        Tillit        Självkännedom        !

 

Namnet har jag valt för att det verktyg som vi strävar efter att använda i kraniosakrala behandlingar är stillhet. Olika nivåer av stillhet.

 

Från "stillpoints" som uppträder under kortare eller längre tid på lokala områden i kroppen, till en större "stillness" där hela kroppen går in i djup vila. En dynamisk stillhet som kan vara helst en längre stund.

 

I den dynamiska stillheten händer det paradoxalt nog mest. För att vi sen ska uppnå ännu mer vitalitet.

 

Läkning är återhämtning och återhämtning sker bara i vila och stillhet.

 

I namnet finns ett symboliskt "V"- segertecken i mitten. Lyfter man ut det, så blir bokstäverna i mitten spegelvända och kan läsas åt båda håll samt bildar ett nyckelord (s)TILL(v)IT(al).
 
Behandlingen bygger på tillit! Tillit till varandra, till kroppen och dess läkning och att kroppen visar oss vad den behöver!

 

 

StillVital

Kraniosakrala behandlingar för människa,

häst och hund