StillVital.se © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

StillVital

Aktuellt

 

• Kärnvärden »

Namnet StillVital har jag valt för att ...

 

• Den kraniella dansen »

Lorem ipsum dolor sit amet,

Ingela Johansson

 

 

 

          Hem      Behandling för alla      Topp till tå      Olika typer av fascia

                      

 

 

 

 

En fascinerande fascial resa från topp till tå

 

Följ med på en fascinerande fascial resa…
Låt oss börja vid falx cerebri (hjärnhinna i skalltaket) och följa vävnaden till tentorium cerebelli (hjärnhinna i mitten av skallen ut mot öronen) och vidare till interna delen av os occipitale (skallbasen) och foramen (hål i öronbenen) lacerum i temporalbenen. (öronen)

Vid detta anatomiska landmärke fortsätter vi vår resa till a. carotis omslutande hölje som i thorakalen bildar pericardium (hjärtsäcken). Fibrer från pericardium löper vidare genom den respiratoriska diafragman. Från diafragman går fascian vidare och omsluter muskeln psoas (bäckenet).

Vi kan därefter följa psoas fascia in i hela pelvic (bäcken/höfter) som sedan går ner i övre delen av benet. Från övre delen av benet går sedan fascian rakt ner till botten av foten. Så har vi rest från topp till tå utan att lämna det fasciala systemet.

Samma anatomiska resa kan göras från och till vilken del av kroppen som helst. Eftersom kroppens strukturer är sammanlänkade via det fasciala systemet kan vi använda oss av fascian i den kraniosakrala behandlingen. Kroppen – en enhet som hänger ihop och förklarar varför spänning i en kroppsdel kan påverka en annan kroppsdel, trots att de anatomiskt inte tycks vara relaterat till varandra.

Ser man till kroppens olika fasciala strukturer så är det kanske inte så märkligt att en människa med ”magkatarr” upplever värk även i ryggen, eller att personen som intagit en stående ställning i ”boklöv-stil” har huvudvärk.

Fascia kan liknas vid ett spindelnät i kroppen, där den omsluter alla vävnader så som muskler och organ, transversalt, diagonalt och horisontalt i 10-12 olika lager. Med hjälp av den hålls kroppens organ och vävnader på plats. Varje liten struktur i kroppen omsluts av fascia, från minsta nerv till största organ. Ungefär hälften av alla muskelfästen består av fascia. Fascian hindrar t ex tarmarna från att falla ner i bäckenbotten. Med hjälp av dessa olika lager kan kroppens organ glida mot varandra och ger god elasticitet och smidighet.

 

 

Från topp
                till tå